skip to Main Content
Menü
Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

 

Duruma yönelik kaygı normal hayatımızın bir parçasıdır. Bir problemle karşı karşıya kaldığımızda, sınavlardan önce ya da önemli kararlar alacağımız zaman kaygı hissedebiliriz. Fakat bu geçici bir durumdur. Kaygı bozukluklarında ise birey kötü bir şey olacağına dair gerginlik ve huzursuzluk hissini uzun bir süre üzerinden atamamakta ve bu durum bireyin iş, okul ve sosyal yaşamında problemlere neden olmaktadır.

Kaygı bozukluğunu ayrıntılı olarak incelemeden önce kaygı bozukluğu çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Başlıca kaygı bozuklukları:

 • Genel (Yaygın) Kaygı Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu)
 • Özgül Fobiler

Korku, bir tehlike karşısında insanın hayatta kalabilmesi için ortaya çıkan anlık bir duygudur. Vücudumuz tehlikeli durumlar karşısında savaşmamız ya da kaçmamız için çeşitli hormonlar salgılayarak daha güçlü olmamızı sağlamaya çalışmaktadır. Örneğin; tarihte insanların mecbur kaldığı durumlarda kendilerinden çok daha ağır nesneleri kaldırdığını duymuşuzdur.

Kaygı ise geleceğe yönelik, korkudan çok daha nahoş ve karmaşık bir duygudur. Kaygı genellikle bir gerilim ve uzun süreli uyarılma yaratarak ortaya çıkması beklenen tehlikeye karşı hazır olma durumunu yansıtır. Yani anksiyete bozukluğu olan bireyler, gerçek bir tehlike olmayan durumlarda da yoğun bir sıkıntı ve endişe hissetmektedirler. Bu ‘’yanlış alarm’’ mekanizması sonucunda bireyler objektif düşünemeyebilir, ortamı ve kendilerini yanlış değerlendirerek kaygı yaşayabilirler.

 

Genel (Yaygın) Kaygı Bozukluğu

Genel kaygı bozukluğunda bireyler uzun süreli kaygı ve endişe hissiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Başlıca genel kaygı bozukluğu belirtileri;

 • Sürekli bir huzursuzluk ya da diken üstünde olma
 • Çabucak yorulma
 • Odaklanma konusunda problemler yaşama ve zihnin çabucak boşalması
 • Kolay kızma
 • Kaslarda gerginlik
 • Uyku problemleri (uykuya dalmada ya da uykuyu sürdürmekte zorluk yaşama, yeterli derecede uykuyu alamama hissi)

 

Genel Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Genel kaygı bozukluğu tedavisinde bireyler genellikle gerginlik ya da kas ağrısı gibi şikayetler nedeniyle aile hekimlerine başvurur. Bu gerilimi ortadan kaldırmak, hastayı fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatmak için ilaç tedavisine başlanılır. Kaygı bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle anksiyolotik ve antidepresan kategorisindeki ilaçlardır.

Adana genel kaygı bozukluğu tedavi merkezinde bilişsel davranışçı terapi kullanılmaktadır. Kaybı bozukluğu tedavisinde bilişsel davranışçı tedavi, kişilerin tehlike ile ilgili olumsuz düşünce ve davranışlarını tanıması, bunları değerlendirmesi, bu düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi ve değiştirebilmesini içermektedir. Bu süreçte çeşitli tekniklerden faydalanılmaktadır. Adana kaygı bozukluğu tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yönteminde amaç bireylere alternatif bakış açıları kazandırmaktır.

 

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), kişinin utanç verici bir şey yapacağı, başkaları tarafından yoğun incelemeye maruz kalacağı, aşağılanacağı ya da küçük düşürüleceği korkusu olarak tanımlanmaktadır. Bunun sonucunda birey söz konusu toplumsal ortamlardan kaçınmakta ve bu tarz ortama girdiğinde yoğun kaygı ve korku tepkileri göstermektedir.

Sosyal kaygı bozukluğu belirtileri;

 • Karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma, toplum içerisinde yemek yeme ya da başkalarının önünde sunum yapma vb. durumlarda yoğun kaygı yaşama
 • İnsanlar karşısında küçük düşeceği korkusuyla oldukça dikkatli hareket etme
 • Diğer insanların kendisini eleştirebileceği konusunda endişelenme
 • Kalabalık davet ve organizasyonlarda kaçınma
 • Arkadaş edinme ya da sürdürme konusunda problemler yaşama
 • Bu gibi durumlarda karşı karşıya kaldığında mide bulantısı gibi bedensel belirtiler hissetme

Sosyal fobisi olan bireyler sanki bir suç işlemiş ve yakalanacakmış gibi gözlük takabilir ve yüzlerini gizleyecek kıyafetler giyebilir, bir şey söylemeden önce söyleyeceklerini ezberleyebilir ya da odanın karanlık köşesinde oturmayı tercih edebilir. Kişi bu tarz güvenlik davranışlarıyla diğer insanların dikkatlerini üzerine çekmekten kaçınır fakat bu davranışlar aksine kişinin ortamda daha çok dikkat çekmesine neden olabilir.

 

 

Sosyal Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Sosyal kaygı bozukluğu (sosyal fobi) tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisi, kişiler arası terapi ve grup bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Adana’da sosyal kaygı bozukluğu tedavi merkezinde bilişsel davranışçı terapiye önem verilmektedir. Sosyal anksiyetesi olan bireyler yoğun kaygı yaşadıklarında kendileri ve çevrelerindeki olayları negatif şekilde yorumlama eğilimindedir. Negatif bilişlerin (düşüncelerin) ortaya çıkarılmasında terapistler maruz bırakma yönteminden yararlanmaktadır. Danışandan kendisinde kaygı uyandıran durumları gözünde canlandırması daha sonra terapiste anlatması istenir. Bu sayede terapist danışanın negatif düşüncelerine müdahale etme olanağı bulmaktadır.

Adana sosyal fobi tedavi merkezinde sosyal beceri eğitiminden yararlanılmaktadır. Bu aşamada öncelikle danışanın sosyal durumlarda hangi becerilerinin eksik olduğu belirlenir ve daha sonra bunlar üzerinde odaklanılır. Bu beceriler genellikle; göz teması kurma ve etkili beden dili, dikkatini karşıdakinin söylediklerine yönlendirme, bir konuşmayı başlatma ve sürdürürken görüş bildirme, bir talepte bulunma ya da eleştiri yapabilme davranışlarını içermektedir. Eğitim sırasında bireyler duygularını daha rahat ifade etmeyi öğrenerek toplumsal beceriler kazanmaktadırlar.

Bilişsel davranışçı terapi içerisinde bulunan sosyal kaygı durumlarıyla yüzleştirme aşamasında ise birey kaçındığı durumlarla karşı karşıya gelmeye hazır demektir. Adana sosyal fobi tedavi merkezinde bu aşamada davranışsal denemeler ve rol oynamalar kullanılmaktadır. Kişi kaygı düzeyi azalana dek yüzleşmeye devam eder. Süreç sırasında nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerinden yararlanılabilir. Ayrıca yüzleşme sırasında danışanlardan kendilerini video’ ya çekmeleri istenebilir. Böylece bireyin kendisini dışardan görmesi sağlanarak kendisi hakkındaki gerçek dışı negatif değerlendirmesini değiştirmesi ve kaygı düzeyinin azaltılması sağlanabilir.

Sosyal kaygı bozukluğunun tedavisinde grup bilişsel davranışçı terapi sıklıkla kullanılmaktadır. Sosyal ortamda kaygı yaşayan bireylere grup ortamında müdahale edilerek daha etkili ve doğal bir yüzleştirme imkanı sunulmaktadır. Kişi öğrendiklerini pekiştirme imkanı bularak daha hızlı ilerleme göstermektedir. Ayrıca grup müdahalelerinin kendilerini bu tarz ortamlardan soyutlama eğilimde olan bireylere sosyal ve psikolojik olarak destek olacağı düşünülmektedir.

 

Panik Bozukluk

Panik bir anksiyete türüdür. Panik bozukluğu olan bireyler beklenmedik ataklar yaşamaktadırlar. Bu ataklar dakikalar içerisinde maksimum düzeye çıkarak kişide oldukça rahatsız edici belirtilere neden olur. Panik atak belirtileri;

 • Kalbin hızlı çarpması, küt küt atması
 • Terleme ve titreme
 • Nefesin daralması ve boğulacakmış gibi hissetme
 • Elin ayağın uyuşması/karıncalanması, sersemlik, ayakta durmada zorlanma
 • Bayılacakmış gibi hissetme
 • Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma meydana gelmesi
 • Ateş basması ya da üşüme
 • Kontrolü kaybetme ya da çıldırma korkusu

Küçük bir tetikleyici unsur bile bireyde yoğun bir endişe ve kaygıya neden olabilir. Bunun sonucunda birey bedensel olarak bu endişe ve telaş durumu yaşamaya başlar ve her şeyin daha kötüye gittiğini düşünür. Düşünce ve bedensel belirtiler birbirini etkiler ve panik atak ortaya çıkabilir.

 

Panik Bozukluk Tedavisi

Panik bozukluk tedavisinde ilaç terapisi ile birlikte psikoterapilerden faydalanılmaktadır. Öncelikle bir psikiyatriste görünmekte fayda vardır. Adana panik atak tedavi merkezinde bilişsel davranışçı terapi yönteminden faydalanılmaktadır. Panik bozukluk tedavisinde oldukça etkili olan bilişsel davranışçı terapide kişiyi endişe ve korkuya sürükleyen felaketleştirici otomatik düşünceleri üzerinde durulmaktadır. Adana panik atak tedavi merkezinde kişiyi panik atağa sürükleyen bu düşüncelerin değiştirilmesi için bilişsel yapılandırma tekniği kullanılmaktadır.

Adana panik atak tedavi merkezinde bilişsel davranışçı terapi, bireyi panik atağa sürükleyen düşünce ve duyguların ortaya çıkarılmasını içermektedir. Panik atak tedavisi sırasında danışandan hangi durumlarda panik atak yaşadıkları, bunu nelerin tetikleri, o sıradaki duygu ve düşüncelerini kaydetmeleri istenir. Panik atak ile ilgili farkındalığı artan danışan aynı zamanda tetikleyici işaretleri öğrenerek kendini duruma hazırlar. Bu süreçte danışana çeşitli teknikler öğretilerek panik atakla başa çıkması sağlanır.

Araştırmalar bu tedavi yöntemleri sayesinde panik bozukluğu olan bireylerin %75 ila 95’inin 8-14 haftalık tedavi süreç sonucunda panik ataktan kurtulduğunu göstermektedir.

 

Özgül Fobiler

Spesifik fobilerde birey belirli bir durum ya da nesne karşısında aşırı ve mantıksız bir korku sergilemektedirler. Spesifik fobi yaşayan kişiler korku ve kaygı yaratan durumla karşılaştıklarında panik atak benzeri tepkiler göstermekte, bu nedenle sürekli bir kaçınma davranışı içine girmektedirler. Birey, bu korkunun aşırı ve mantıksız olduğunun farkında olmakla birlikte kendine engel olamamaktadır. Özgül fobiler de diğer kaygı bozukluklarında olduğu gibi tedavi edilemezse kişinin yaşamında sıkıntılara yol açabilir.

Günümüzde birçok fobi çeşidi bulunmaktadır. Başlıca Fobiler;

 1. Hayvan Fobileri (örümcek, yılan, kedi, köpek vb.)
 2. Doğal Çevre Fobileri (yükseklik, su, fırtına vb.)
 3. Durumsal Fobiler (kapalı alanlar, uçak, tünel vb.)
 4. Kan-İğne-Yara Fobileri (kan aldırma, dişçi v.)
 5. Diğer Fobiler (nefessiz kalma, kusma vb.)

 

Özgül Fobilerin Tedavisi

Özgül fobilerin tedavisinde bilişsel yeniden yapılandırma, ilaç tedavisi, maruz bırakma, davranışsal yöntemler ve sistematik duyarsızlaştırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Adana’da fobilerin tedavisi için maruz bırakma yöntemi kullanılmaktadır. Maruz bırakma yöntemi fobilerin tedavisinde oldukça etkili olmakla birlikte bir uzman kontrolünde dikkatlice uygulanmalıdır. Danışanlar en çok korktukları durumla yüzleşmeye teşvik edilir. Fobilerin tedavisinde maruz bırakma yöntemi sayesinde danışanlar bu durumun düşündükleri kadar korkutucu olmadığını ve hissettikleri korku ve kaygıların zamanla azaldığını öğrenirler.

Adana’da özgül fobilerin tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin sistematik duyarsızlaştırma tekniğinden de yararlanılmaktadır. Sistematik duyarsızlaştırmada öncelikle gevşeme tekniği öğretilen danışandan daha sonra kendisi için korku yaratan durumu en çok rahatsız edenden en az rahatsız edene kadar detaylandırması istenir. Örneğin; kedi fobisi olan bir bireyin öncelikle kedi görüntüsünü zihninde canlandırması, sonra fotoğrafına bakması, sonra gerçekte görmesi, yaklaşması, dokunması vb.. şeklinde kedi fobisi tedavisi aşamalı olarak ilerlemektedir. Eğer fobi kişi için çok sıkıntı verici ise öncelikle bu aşamaları zihninde canlandırması istenilir.

Bu yöntemlerin özgül fobilerin tedavisinde oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Uzman yardımı ile uygulanması gereken bu tedavi süreci için Adana fobilerin tedavi merkezine başvurabilirsiniz.

 

ADANA ANKSİYETE BOZUKLUĞU TEDAVİSİ İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ…

0531 337 90 93

 

Randevu Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

Randevu Formu

Bize iletmek istediğiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara