skip to Main Content
Menü
Çocuğunuz Okula Hazır Mı?

Çocuğunuz Okula Hazır Mı?

ÇOCUĞUNUZ OKULA HAZIR MI?

 

Okula başlamak hem çocuklar hem de ebeveynler için büyük bir adımdır. Çocuğun gelecekteki başarısına giden bu yolda önemli kararlar verirken çocuğun fiziksel, zihinsel, çevresel ve duygusal açıdan okula başlamaya hazır olup olmadığından emin olmak gerekir. Bunun için çocuğa bazı bilimsel testler uygulanabilir. Bu testlerden en güvenilir olanı Adana’da uygulanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’dir.

 

Metropolitan testi, okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek için hazırlanmıştır ( okul görevlerine yardımcı olan başlıca faktörler, çocuğun dildeki başarı ve becerileri, görsel ve işitsel algılama, adele koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi, talimatı izleyebilme ve grup faaliyetlerine ilgi göstermesidir).

 

 

 

 

ÇOCUĞUN YAŞAMINDA OKUL

 

Okul, sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur. Bu kurum belirli öğrenme kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu taşır. Bir sosyal kurum olan okulun, sosyalleştirme süreci içinde iki önemli işlevi vardır. Bunlardan birincisi, kendi başına bir takım öğrenme tiplerini gerçekleştirme sorumluluğu; ikincisiyse, diğer sosyal kurumların boşluğunu doldurma görevidir. Okulun bu birinci işlevi, herkesçe bilinen öğretim görevini içerir. Okul, her bireye iş ya da bilim dünyasında gerekli olan sayısal sembol ve kavramlarla, değerleri kandırır. Okulun ikinci işlevi daha farklı bir boyut içermektedir. Aile ve arkadaş çevresi çocuğa, öteki bireylerle çalışma ve oynama alışkanlığı kazandırırken, okul bir toplumsal kurum olarak bu alışkanlığı sürdürür.

 

Modern toplumlarda, eğitimciler, öğretmenler ve ebeveynler sürekli olarak çocukların daha başarılı olması için çareler aramaktadırlar. Bunun için de başarısızlıkların nedenlerini belirleyip, önlemler almaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar toplumsal ve bilimsel alanda hızla gerçekleşen gelişmelere uyum sağlama amacına yöneliktir. Uyumun sağlanabilmesi yüksek düzeyde zihni faaliyeti gerektirir. Zihnin gelişmesindeki en önemli etken ise, onun sürekli olarak yeni bilgilere açık ve karmaşık problemleri çözmeye hazır bir işlerlik içinde tutulmasıdır.

 

Bütün bunlar birlikte ele alındığında bireyin gelecekteki yaşamı açısından okulun rolü ve önemi açıkça anlaşılmış olur.

 

 

 

OKULA HAZIRLIKLI OLMAK NE DEMEKTİR?

 

OKUMA ÖĞRENİMİNDE İKİ YÖN VARDIR: Tek tek harfleri tanıma, gruplaşmış harfleri tanıma. İlki, 3-4 yaşında küpler, resimler aracılığı ile başarılabilir. İkincisinde, harfleri birleştirmek ve anlamını kavramak söz konusudur. Bunun için daha fazla zihinsel olgunluk gerekir ki, bu da belirli bir süre ister. Çünkü ‘ yazılı sembollerden anlam çıkarma’ olarak tanımlanan okuma, oldukça karmaşık bir olgudur. Kısaca; harfleri tanıma ve gerçek okuma arasında kalan zaman içerisindeki gelişim, çocuğu okul için olgunlaştırır.

 

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir ‘hazırlıklı oluşu’ gerektirir. Thackray, hazırlıklı oluşu ‘Çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem’ olarak tanımlar. Havighurst’e göre de ‘Herhangi bir şeyin öğretilebileceği optimum bir zaman vardır. O zamana kadar, öğretme için boşa giden çabalar, olumlu bir sonuç vermeye başlar. Havighurst’un bu düşüncesi okula hazırlıklı olmayla ilişkili bulunmuştur. Cedoline J. Antony, okula hazırlıklı olmayla ilgili çeşitli gelişim alanlarına değinmiştir. Bunlar:

 

1- FİZYOLOJİK (Tüm yönleriyle glişme, normal fiziksel büyüme)

A- Kronolojik yaş

B- Boy ve ağırlık

C-Cinsiyet

D-Görsel algı

E- İşitme algısı

F-Hareket algısı

G-Diğer beden işlevleri

2- SOSYAL (Diğer insanlarla başarılı ilişki kurabilme)

3-DUYGUSAL ( Çevresi ile bağımsız bir şekilde ilişki kurabilme yeteneği)

4-ZİHİNSEL (Günlük yaşantılardan bilgi ve anlayış kazanma)

5- DİL (Başkalarıyla rahatça iletişim kurabilme)

 

Chazan ise okumanın daha önce öğrenilenlerin ürünü olduğunu ancak bireyin okuyabilmesi için ikinci dereceden bir takım becerilerin ( dili anlama- kullanma yeteneği, kavram ve sembollerin önemini anlama yeteneği, görsel ayırma yeteneği, işitme yoluyla ayırt etme yeteneği ve öğrenmek için dikkatini toplama yeteneği) de olması gerektiğini belirtmektedir.

 

 

OKUL-OKUMA HAZIRLIĞINDA ROL OYNAYAN TEMEL FAKTÖRLER

 

1-FİZYOLOJİK FAKTÖRLER: Çocuğun yaşına uygun bir beden gelişimine sahip olup olmadığı, görme, işitme ve sinir sisteminin yapısında herhangi bir bozukluğun bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Çünkü çocuğun beslenmesi, genel gelişimi ve sağlıklı olup olmadığı okula uyum ve öğretmenin talimatlarını yerine getirebilmesinde büyük önem taşır.

 

2-ZİHİNSEL FAKTÖRLER: Zeka en önemli faktördür. Zeka ve okul görevlerinin önemli bir yönü olan okuma arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacılar, açık nedensel ilişki olarak görülebilen ‘zeka seviyesi okuma yeteneği seviyesini sınırlar’ görüşünü ileriye sürmüşlerdir.

 

3- ÇEVRESEL FAKTÖRLER: Ev çevresi, çocuğun yaşamının ilk beş yılında en önemli temel eğitim kurumudur. Schonell’e göre ev çevresi denildiğinde üzerinde durulması gerekenler şunlardır:

 

a- Ekonomik koşullar

b- Oyun ve sosyal deneyim için olanaklar

c- Evdeki konuşma ortamı

d- Okuma yazmaya karşı tutum

e- Çocuğun güven ve kişilik gelişimini etkileyen anne-baba ilişkileri bakımından aile yaşamının nitelikleri

f- Televizyon, bilgisayar vb. görsel işitsel araçlar

 

4- DUYGUSAL FAKTÖRLER: Yaşamın ilk yıllarında çocuğun anne babasıyla kurduğu ilişkiler gelecekteki sosyal ve duygusal ilişkilerinin temelini oluşturur.

 

 

Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını öğrenmek amacıyla uzman desteği alabilirsiniz..

 

ADANA OKUL OLGUNLUĞU TESTİ İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ…

0531 337 90 93

 

 

Randevu Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

Randevu Formu

Bize iletmek istediğiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara