skip to Main Content
Menü
Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

(TAKINTI HASTALIĞI)

 

Obsesif kompulsif bozukluk kişilerde obsesyon (takıntı) ve kompulsiyon (zorlantı) ile kendisini gösteren yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesyonlar bireyin baskılamaya çalıştığı, onda belirgin bir sıkıntıya neden olan tekrarlayıcı düşünce, dürtü ya da zihinsel görüntülerdir. Kompulsiyonlar ise bireyin obsesyonlarının neden olduğu kaygıyı ortadan kaldırmaya yönelik oluşturduğu tekrarlanan hareketler ya da zihinsel eylemlerdir.

Zaman zaman pek çok insanın aklına rahatsız edici ve tekrarlayan düşünceler gelebilir. Aynı şekilde pek çok insan tekrarlayan davranışlarda bulunabilir. Fakat bu düşünce ve davranışlar uzun zaman alıyor, günlük yaşamda problemlere neden oluyor ve sıkıntıya sokuyorsa bir uzman tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerekebilir.

 

 

Yaygın Obsesyonlar Nelerdir?

Obsesyonlar kaygıya neden olan tekrarlayan düşünce, dürtü ve zihinsel görüntülerdir. Yaygın obsesyonlar:

 • Kirlenme ve mikrop bulaşma korkusu
 • Cinsellikle ilgili istenmeyen düşünceler
 • Dini konularla ilgili bireyi sıkıntıya sokacak düşünceler
 • Kontrolü kaybetmek korkusu
 • Birine ya da kendisine yanlışlıkla zarar verebilme ihtimaliyle ilgili düşünceler
 • Simetri ve düzen ile ilgili takıntılar

 

Yaygın Kompulsiyonlar Nelerdir?

Kompulsiyonlar bireyin kendisinde kaygı uyandıran takıntılara karşılık meydana getirdiği davranışlardır. Yaygın kompulsiyonlar:

 • Sık sık temizlik yapma, el yıkama, duş alma vs.
 • Evden çıkarken ocağı, kapıyı, ütüyü vs. defalarca denetleme
 • Belirli duaları ya da cümleleri sürekli tekrarlama
 • Kompulsif bir şekilde sayı sayma
 • İhtiyaç olunmayan eşyaları biriktirme/saklama

Yukarıda belirtilenler toplumda yaygın olarak görülen obsesif bozukluk türleridir. OKB’ nin daha birçok çeşidi bulunabilmektedir. Şunu bilmeliyiz ki bütün ritüel ya da alışkanlıklar OKB değildir. Örneğin birçok insan bir şeyleri tekrar kontrol edebilir. Fakat obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar genel olarak:

 • Düşünce ve davranışlarının aşırı olduklarını fark etseler bile onları kontrol edemez/önleyemezler
 • Günde en az 1 saatlerini bu düşünce ya da davranışlara ayırırlar
 • Bu ritüel ve davranışları uygularken zevk almazlar fakat rahatlama hissedebilirler
 • Bu düşünce ya da davranışlarından dolayı günlük hayatlarına problemler yaşarlar

 

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Meydana Gelir?

Obesesif kompulsif bozukluk yetişkinleri, ergenleri ve çocukları etkileyen, toplumda yaygın biçimde görülen bir bozukluktur. Takıntı hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli risk etmenlerinin olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

Genetik Nedenler

Yapılan ikiz ve aile çalışmalarında birinci dereceden akrabalarında obsesif kompulsif bozukluk olanların bu hastalığa yakalanma oranının 3 ila 12 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

Beynin Yapısı ve İşleyişi

Yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında OKB olan bireylerin beyinlerinin frontal korteks ve alt kortikal yapılarında bir takım farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalar beynin yapısı ile obsesif kompulsif bozukluk arasında bazı benzerlikler olduğunu ortaya koymaktadır.

Çevresel Faktörler

Araştırmalar çocukluk çağında fiziksel/cinsel istismara maruz kalan ve çeşitli travmalar yaşayan bireylerin gelecekte obsesif kompulsif bozukluk geliştirme risklerinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca mükemmeliyetçi, titiz ve kuralcı insanların OKB’ye daha yatkın olduğu belirtilmiştir.

 

Davranışsal Bakış Açısıyla OKB

Davranışsal öğrenme kuramına göre obsesif kompulsif bozukluk klasik koşullanma yoluyla oluşabilir. Örneğin; kapı kollarına dokunma bir kişi için korkutucu derecede kirlenmek anlamına gelir. Daha sonra kişi, ellerini yıkayınca bu kaygısının azaldığını fark eder. Kaygısının azalması onun için pekiştirici bir unsur olur ve daha iyi hissetmek için her defasında daha da fazla ellerini yıkayabilir. Zamanla birey bu davranışının ne kadar aşırı ya da mantıksız olduğunu bilse bile kendisini yapmak zorunda hissedebilir.

Bilişsel Bakış Açısıyla OKB

İnsanlara örneğin ‘’pembe fili düşünme’’ dediğimizde tam tersi pembe fili daha çok düşüneceklerini biliriz. Obsesyonları olan bireyler de kendilerini rahatsız eden/kaygı oluşturan düşünceleri bastırmaya çalışırlar. Fakat bunun sonucunda düşünceler daha da artarak geri döner.

Burada temel nokta kişinin bu düşünceleri nasıl değerlendireceğidir. Herkesin aklına rahatsız edici düşünceler gelebilir fakat obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler bu düşüncelerinden dolayı kendisinin ya da birilerinin zarar görebileceği korkusuyla sorumluluk duyabilir. Sorumluluk duygusu bireyin kendisini kötü hissetmesine neden olarak onu obsesyona sürükleyebilir. Bu ‘’sorumluluk hissetme’’ durumunun bireyin çocukluk döneminde yaşadığı olaylardan ve bu olayları değerlendirme biçimlerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

 

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk toplumda sık görülmekte ve tedavi edilmediğinde bireyin yaşamına, ilişkilerine, işine ya da sosyal hayatına büyük zararlar verebilmektedir. Yapılan araştırmalar obsesif kompulsif bozukluğu olan bireylerin büyük çoğunluğunda yaşam boyu en az bir psikiyatrik bozukluk daha olduğunu göstermiştir.

OKB için önerilen tedavi yöntemi ilaç tedavisi, psikoterapi ya da ikisinin birlikte kombine edilmesidir. Bu yöntemlerin hangisinin ne şekilde kullanılacağı hastaya ve hastalığın özelliklerine göre değişmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Adana obsesif kompulsif bozukluk tedavi merkezinde bilişsel davranışçı terapi yöntemi kullanılmaktadır. Öncelikle yapılan görüşmeler ve çeşitli ölçekler yardımıyla OKB değerlendirilir. Bu süreçte bireyin içerisinde bulunduğu psikolojik durum ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunur.

‘’Unutulmamalıdır ki, her psikoterapi süreci kendine özgüdür ve sadece o kişi için kurgulanmalıdır.’’

Daha sonra psikoterapi sürecinde yüzleştirme, tepki önleme, bilişsel yeniden yapılandırma, abartılmış sorumluluk ve risk algısının ele alınması, anksiyete/sıkıntıya tahammülsüzlüğün ele alınması ve diğer bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılarak hastalığın tedavi edilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

ADANA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİ İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ…

0531 337 90 93

 

Randevu Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

Randevu Formu

Bize iletmek istediğiniz?

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara