skip to Main Content
Menü

Psikologlar bireylerin kişisel özelliklerini, duygu, düşünce ve davranış biçimlerini değerlendirmek amacıyla psikolojik testlerden yararlanabilmektedir. Bu testleri uygulayabilmek için eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Koçyiğit’in Uyguladığı Testler:

Nöropsikolojik Test Bataryası: Zihinsel ve psikolojik süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Başta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu olmak üzere birçok psikiyatrik, nörolojik veya psikolojik bozuklukların değerlendirilmesinde yararlanılmaktadır.

-Stroop Testi

-Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (GİSD)

-İşaretleme Testi (İT)

-İşitsel Sözel Öğrenme Testi (AVLT)

Resim Analizi ve Psikolojik Çizim Testleri: Çocuğu psikolojik açıdan tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda uzmanlar yön vermesi açısından kullanılmaktadır.

-Bir İnsan Çiz Testi (DRAW A PERSON)

-Bir Aile Çiz Testi (DRAW A FAMİLY)

-Goodenough Testi

-Gesell Gelişim Figürleri Testi

Çocuk Değerlendirmede Kullanılan Objektif Testler: Çocuklar ile çalışan uzmanların başta dikkat, algı, zeka performansı, gelişim aşamaları ve çocuğun korku düzeyi olmak üzere birçok alanda bilgi sahibi olmaları için kullanılmaktadır.

-Frankfurter Dikkat Testi

-Porteus Labirenti

-Catell 2A Zeka Testi

-Burdon Dikkat Testi

-Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

-Gessel Testi

MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri): Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kapsamlı bir kişilik testidir. 566 sorudan oluşan bu test bireyin kişisel özellikleri ve psikolojik problemleri hakkında uzmanlara güvenilir bilgiler vermektedir.

Tematik Algı Testi (TAT): 30 resim ve 1 boş karttan oluşan bu test psikoterapi öncesinde bireyin daha yakından tanınmasını, gizli kalmış dürtü ve çatışmalarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır.

Beier Cümle Tamamlama Testi: Bireyin duygu ve düşünceleri, iç dünyası hakkında uzmanlara bilgi vermektedir.

Depresyon Envanterleri

Anksiyete Envanterleri

 

Back To Top
×Close search
Ara